Dlaczego szachy?


Szachy to gra niezwykle specyficzna, stanowiąca rodzaj intelektualnej aktywności co wpływa pozytywnie na rozwój osobowościowy oraz umysłowy dziecka. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym królestwem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, trzeba przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka. Rozpoczęcie nauki gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci:

  • ucząc logicznego i przestrzennego myślenia,
  • trenując pamięć, wyobraźnię, podzielność uwagi,
  • wyrabiając u dziecka pozytywne cechy takie jak cierpliwość, systematyczność, odpowiedzialność podejmowanych decyzji, pracowitość, samodyscyplinę, spostrzegawczość,
  • kształtując zmysł kombinacyjny oraz wytrwałość w działaniu,
  • czyniąc dzieci bardziej bystrymi, przez co dziecko nabiera pewności siebie,
  • ucząc przełamywać pierwsze niepowodzenia co jest nieuchronnie związane z każdą grą,
  • rozwijając umiejętności matematyczne,
  • ucząc szacunku do przeciwnika, stosowania w życiu zasady „fair play”,
  • poprawiając wyniki w nauce,
  • stanowiąc świetną zabawą i rozrywką dla dziecka.

Szachy to nie tylko wyrafinowana gra, lecz ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci!

Ciekawostka

Pod koniec lat 80. XX wieku dr Robert Ferguson, psycholog dziecięcy, zaczął badać zależność między grą w szachy, a wynikami osiąganymi w szkołach. Podczas badań w jednej z podstawówek w Bradford w Pensylwanii podzielił dzieci na trzy grupy: uczących się gry w szachy, rozwiązujących zagadnienia przy użyciu komputera oraz uczestniczących w grach fantasy. Każda z grup miała tyle samo zajęć, dzieci spotykały się raz w tygodniu przez prawie osiem miesięcy. U tych, które brały udział w zajęciach szachowych, umiejętność logicznego myślenia poprawiła się o ponad 17 proc. U uczestników zajęć z informatyki umiejętności te poprawiły się o niecałe 5 proc.